Vacatures

Kringloopbedrijf De Boemerang in Amstelveen is een goed lopend bedrijf met 60-65 medewerkers, afkomstig uit verschillende doelgroepen. De meeste medewerkers werken een aantal dagdelen per week. Daarnaast is er een vaste kern van medewerkers die er bijna dagelijks is.

Het bedrijf combineert twee doelen:
1) Het dient als reïntegratie- en participatieproject voor mensen zonder werk en voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het bieden van Leerwerkplekken, met daarbij trajectbegeleiding en werkbegeleiding, is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarnaast biedt De Boemerang werk aan de doelgroep die zeer geringe kansen heeft op doorstroom naar regulier werk, en aan vrijwilligers.

2) Het is een kringloopbedrijf dat herbruikbare goederen inzamelt en verkoopt via de winkels.

De Boemerang is daarmee actief op twee markten en zoekt daarin permanent naar een goede balans. Beide markten zijn steeds in beweging en verandering.

Momenteel zijn er twee openstaande vacatures:

Coördinator kleingoed
Voor 26 uur p/w
Doelstelling van de functie
De operationele aansturing van de productgroep Kleingoed.
Is verantwoordelijk voor het aansturen van medewerkers kleingoed in het magazijn en de winkel.
Organisatorische positie
De coördinator ontvangt hiërarchisch leiding van de bedrijfsleider.

De coördinator instrueert en coacht de werknemers kleingoed.

Draagt verantwoordelijkheid voor
 • de planning en de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, op de werkvloer conform vastgestelde doelstellingen en werkwijzen.
 • effectief communiceren met personeelsleden en het controleren dat hun werkzaamheden vanuit de waarden van duurzaamheid, ordelijkheid, netheid, hygiëne en veiligheid uitgevoerd worden
Interne contacten met
 • de bedrijfsleider over de planning en de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden
 • de collega- werkbegeleider, coördinatoren, over de verdeling van werkzaamheden en begeleiding van personeelsleden
 • de werknemers over de door hun uit te voeren dagtaken en werkwijzen
Resultaatgebieden
 • De coördinator moet alert zijn op signalen van medewerkers, zodat de medewerker maximaal gemotiveerd het werk kan verrichten.
 • De coördinator moet zorgen voor een goede kwaliteit en een tijdige levering van het product
 • Levert een bijdrage aan het tot stand komen en evalueren van het beleid van de productgroep kleingoed.
Functie-eisen
Kennis
 • MBO-plus werk- en denkniveau
 • Heeft kennis van en ervaring van detailhandel/ kringloopbedrijvigheid
 • Heeft kennis van problematiek van personeelsleden uit de verscheidene doelgroepen
Competenties
 • Beschikt over begeleidende kwaliteiten, specifiek naar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Toont een consciëntieuze, praktische, vertrouwenwekkende en motiverende ingestelde werkhouding
 • Werkt planmatig, gestructureerd en resultaatgericht en toont duidelijkheid in de communicatie
 • Werkt vanuit de waarden: duurzaamheid, eerlijkheid, openheid, integriteit en samenwerken
 • Toont innovatiekracht en weet mensen te motiveren, te coachen en te instrueren
 • Beschikt over fysieke belastbaarheid
Salaris: Volgens CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Salarisschaal: 5
Interesse in deze vacature?
Stuur dan je motivatie en CV voor 12 maart op naar
j.v.ijken@deboemerang.net, of neem contact op met
Jacqueline van IJken via 020-641 80 00/06-46437546
Winkel/Kassamedewerker
Voor 30 uur p/w
Afdeling van het bedrijf: winkel, kassa Binderij 27 of Maalderij 8
Staat onder leiding van: werkbegeleider/bedrijfsleider
Taakomschrijving
Hoofdtaken
 • klanten bedienen in de winkel en eventueel bij de kassa: vragen beantwoorden, artikelen aanwijzen, afrekenen
 • voorraad winkelartikelen: artikelen prijzen, artikelen bij-/aanvullen
 • winkel opgeruimd houden, spullen op de juiste plaats hangen/ leggen/ zetten, winkel schoonmaken (soppen, poetsen, stofzuigen)
 • kassa: afrekenen, verantwoordelijkheid voor inhoud kassalade volgens protocol
 • Inzetbaar op andere taken, in overleg
Werktijden
Werkdagen: 09.30 – 17.30
Zaterdagen: 10.00 – 17.00, 1 x per 2 weken
Werktijden worden in overleg ingevuld.
Overleg
Winkel- en magazijnoverleg met collega’s
Arbeidsomstandigheden
Binnenwerk, veel staan, lopen, sjouwen
Uitrusting
Bij de functie passende kleding
Opleiding, werkervaring, specifieke eisen
 • met mensen om kunnen gaan
 • klantvriendelijkheid
 • kunnen rekenen
 • bij voorkeur een beetje Engels kunnen spreken
 • verzorgd uiterlijk
Deze vacature is bestemd voor mensen die vallen onder de participatie wet.
Interesse in deze vacature?
Stuur dan je motivatie en CV voor 12 maart op naar
j.v.ijken@deboemerang.net, of neem contact op met
Jacqueline van IJken via 020-641 80 00/06-46437546
De Boemerang zoekt ook vrijwilligers:
Bijrijder
Voor interne en externe expeditie
Wat krijg je er voor terug:
Een zinvolle en leuke werkervaring, een vrijwilligersvergoeding en korting in de winkel. Als dit je aanspreekt neem dan contact op met Jacqueline van IJken, en stuur een email met c.v. naar j.v.ijken@deboemerang.net
Winkelmedewerker
Voor Maalderij of Binderij
Wat krijg je er voor terug:
Een zinvolle en leuke werkervaring, een vrijwilligersvergoeding en korting in de winkel. Als dit je aanspreekt neem dan contact op met Jacqueline van IJken, en stuur een email met c.v. naar j.v.ijken@deboemerang.net
Medewerker Poort
(Afgifte goederen)
Wat krijg je er voor terug:
Een zinvolle en leuke werkervaring, een vrijwilligersvergoeding en korting in de winkel. Als dit je aanspreekt neem dan contact op met Jacqueline van IJken, en stuur een email met c.v. naar j.v.ijken@deboemerang.net
Sorteerder Huisraad
Op de Maalderij
Wat krijg je er voor terug:
Een zinvolle en leuke werkervaring, een vrijwilligersvergoeding en korting in de winkel. Als dit je aanspreekt neem dan contact op met Jacqueline van IJken, en stuur een email met c.v. naar j.v.ijken@deboemerang.net