Skip to content

ANBI
Stichting Kringloopwinkel
Amstelveen De Boemerang

De Stichting

Stichting Kringloopwinkel Amstelveen De Boemerang heeft de ANBI status.

Om de doelstellingen van de anbi-stichting te bereiken wordt een kringloopwinkel geëxploiteerd zonder winstoogmerk. In alle communicatie wordt de naam De Boem Kringloopwinkel gehanteerd.

Gegevens van de stichting:
(De Boem Kringloopwinkel)
Ziederij 6, 1185 ZD Amstelveen
020-641 80 00
admin@boemerang.nl

KvK: 59673508
BTW-NR: NL853598824B01
Bank: NL89RABO0150154550 t.n.v. Stg. Kringloopwinkel Amstelveen
RSIN: 853598824

Doelstellingen

De stichting heeft als doel;

  • het scheppen en stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een handicap of beperking met een afstand tot de arbeidsmarkt,
  • het bieden van een zinvolle tijdsbesteding voor vrijwilligers,
  • het aanbieden van stageplaatsen voor scholieren,
  • het verzamelen en verwerken van bruikbare spullen en deze voor een redelijke prijs verkopen,
  • het bevorderen van hergebruik om zo het milieu minder te belasten,
  • het toepassen van de Governancecode Sociaal Werk

De tekst van de statuten kunt u hier vinden.

Beleid

Het beleid is gericht op het behalen van de doelstellingen. Het bieden van een veilige, zinvolle en leerzame werkomgeving zonder werkdruk is een must. Om de toegenomen werkdruk het hoofd te bieden zal worden ingezet op het werven van meer vrijwilligers. Het opleiden van de medewerkers is ook een speerpunt. Daarnaast wordt actief samengewerkt met externe partijen die mensen helpen naar een passende baan.

Het hergebruik en recyclen van spullen hoort tot de kerntaken van De Boem. Daarbij wordt actief samengewerkt met partijen die daaraan kunnen bijdragen. Ook worden gerecyclede goederen van anderen verkocht in onze kringloopwinkel.

Voor deze activiteiten is een financieel gezonde organisatie belangrijk. Door het verbeteren van de financiële informatievoorziening is een betere kostenbeheersing mogelijk. Het behalen van winst is daarbij niet het doel. Wel het betaalbaar houden van onze activiteiten door een goede balans tussen inkomsten en uitgaven.

 

Bestuur

De stichting heeft een directeur-bestuurder; Sven Keltering. Deze is in dienst van de stichting.

Het beleid wordt bepaald door een Raad van Toezicht die bestaat uit een voorzitter en 3 leden, ieder met hun eigen achtergrond en expertise. Dit zijn;

Oona Brueren (voorzitter), Renee de Koning en Gerard de Jongh.

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden. Zij ontvangen wel een niet-bovenmatig vacatiegeld per vergadering en kunnen eventueel gemaakte onkosten declareren.

De directeur-bestuurder is in loondienst van de stichting met passende arbeidsvoorwaarden. Voor de arbeidsvoorwaarden van de overige werknemers van de stichting wordt de CAO Sociaal Werk gevolgd.

De vrijwilligers bij de stichting ontvangen een vrijwilligersvergoeding, gebaseerd op de regels van de Belastingdienst.

Uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten staan onder de pagina De Boem Kringloopwinkel.

Hier staan ook de jaarverslagen van de stichting.

Financiële informatie

De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door Schagen en Helder Bedrijfsadviseurs.

De stichting is als ‘grote ANBI’ verplicht om een Standaardformulier publicatieplicht (ANBI Algemeen) te gebruiken. De daarin ingevulde financiële cijfers komen uit de jaarrekening.

Bekijk hier het formulier over het jaar 2021

Bekijk hier het formulier over het jaar 2022