Pop-up store op Uilenstede was een succes

Dit weekend kwamen de internationale studenten aan op de campus Uilenstede. In samenwerking met Green Office heeft Abel Claassen, bedrijfsleider van De Boemerang een pop-up store opgezet. Al liet de ruimte, die er beschikbaar was te wensen over, toch was het zondagmiddag een levende happening. Creativiteit, optimisme en het enthousiasme van de vrijwilligers, zorgde ervoor dat het doel bereikt werd.

Toelichting Project: Pop-up store voor studenten
In 2018 openen we een pop-up store op de campus van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ieder jaar vertrekken er namelijk studenten die snel van hun spullen af moeten. En even later komen er nieuwe studenten die hun kamer nog moeten inrichten. Wij gaan helpen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De pop-up store is een pilotproject. We onderzoeken nog of het haalbaar is om een vaste winkel te openen voor studenten en bewoners uit de buurt. Dit pilotproject wordt ontwikkeld in samenwerking met Green Office, het duurzaamheidsplatform van de VU.

Er valt nog veel te verbeteren maar daarvoor doe je ook een pilot. Over een half jaar komt de volgende groep. We verheugen ons erop.

Recente berichten