Logo De Boemerang

Vacature bestuursleden

Kringloopwinkel De Boemerang zoekt bestuursleden. Stichting Kringloopwinkel De Boemerang Amstelveen is een financieel gezonde organisatie zonder winstoogmerk.  De stichting heeft twee locaties en is in de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Samen met andere organisaties in de regio werkt zij aan duurzaamheid waarbij haar activiteiten op het gebied van milieu, samenleving en werkgelegenheid worden vorm gegeven.

Missie
Zoveel mogelijk mensen de kans bieden deel uit te maken van de samenleving door een goedlopende professionele kringloopwinkel te exploiteren.

Visie
Stichting  kringloopwinkel Amstelveen de Boemerang is een professioneel kringloopbedrijf met een aantal belangrijke speerpunten:
• Het bevorderen van werkgelegenheid, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Een rol spelen  op het vlak van re-integratie.
• Het bevorderen van hergebruik. Hergebruik van goederen maar ook het recyclen van grondstoffen .
• De kringloopwinkel moet een plek zijn waar mensen veel voor weinig kunnen kopen.
De Boemerang is lid van de BKN, de branchevereniging voor Kringloopbedrijven.

De stichting is gericht op continuïteit. Bij haar groei sluit ze aan op de mogelijkheden van haar medewerkers en is ze voorzichtig met het nemen van risico’s.
In verband met het uitbreiden van het aantal bestuursleden, zoekt het bestuur bevlogen collega’s, die bereid zijn een constructieve bijdrage te leveren tijdens de reguliere bestuursvergaderingen die 4-5 keer per jaar plaatsvinden. Daarnaast kan de directie een beroep doen op een of meer bestuursleden om mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen en voorbereidende activiteiten voor bijzondere bijeenkomsten.

Profiel:
Maatschappelijk actief met een positieve houding ten aanzien van hergebruik van consumentenproducten en het bieden van werkgelegenheid voor moeilijk plaatsbare medewerkers.
Gevraagde competenties bestuursleden:
• bestuurder op afstand
• maatschappelijk actief
• teamspeler
• maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of kennis van regelgeving
• enthousiasme, betrokkenheid, humor

Ter aanvulling op de competenties van de overige bestuursleden is een juridische en/of financiële achtergrond een pre. Het bestuur van De Boemerang is onbezoldigd en werkt conform een code goed bestuur.

U kunt reageren per mail naar de voorzitter van het bestuur, Roel Schuhmacher R.Schuhmacher@chello.nl . Hij kan u desgewenst ook meer informatie over de inhoud van de functies geven. 06-54972011
Tevens kunt u meer informatie opvragen bij Jacqueline van Ijken, directeur Stichting Kringloopwinkel De Boemerang Amstelveen: 06-46437546